Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Wójt Gminy Rossosz informuję, że Gmina Rossosz będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach naboru do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Program obejmuje odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

 

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do miejsca wyznaczonego  przez gminę. Informację o miejscu i dacie odbioru odpadów zostaną przekazane beneficjentom telefonicznie.

 

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Rossosz, których nabór rozpocznie się do 31 lipca  2021 r. Jednakże należy pamiętać, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania, ani nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.   

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, w godzinach pracy Urzędu, tel. (83) 378 45 57.

 

Dokumenty powiązane:

Wniosek - plik DOCX (19KB), plik PDF (132KB).