grafika komputerowa przedstawiająca megafon

W związku z wystąpieniem intensywnych opadów gradu na terenie Gminy Rossosz w dniu 17.07.2021 roku, informujemy, iż właściciele gospodarstw, które poniosły straty, mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

 

 

Wnioski należy składać do dnia 26.07.2021 r. w Urzędzie Gminy w Rossoszu. Druki wniosków oraz stosowne oświadczenia są dostępne w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce „Procedura szacowania strat” - link.