Informujemy, że od września br. osobą sprawującą nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Rossosz będzie Pani Marzena Plażuk.

 

Z Panią Leśnik można się kontaktować telefonicznie pod numerem 607 145 480 lub w każdy piątek w godz. 9:00 - 11:00 podczas pełnienia dyżuru w Urzędzie Gminy Rossosz.

 

Harmonogram pracy pracowników do spraw leśnictwa od września 2021 roku - plik PDF (450KB).