W związku z dobiegającym do końca na terenie Gminy Rossosz Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 apelujemy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy mieszkańców, którzy do tej pory jeszcze się nie spisali samodzielnie, telefonicznie lub przez rachmistrza. 

Jednocześnie informujemy, że nie ujęcie w spisie ma wpływ na wysokość przyznawanych Gminie subwencji, kwotę funduszu sołeckiego oraz wielkość pozyskanych dotacji unijnych.