Wójt Gminy Rossosz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego uczniom na rok szkolny 2021/2022. Druki są dostępne w Urzędzie Gminy Rossosz oraz na stronie internetowej Urzędu.Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 września 2021 r.

 

 

Dokumenty powiązane: