Informujemy, że od 1 do 22 września 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2021-2023".

 

Celem wyżej wymienionych działań jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów. Tegoroczna edycja daje szansę na skorzystanie ze stypendium uczniom szkół podstawowych - klasy VII i VIII, liceów ogólnokształcących, szkół policealnych, techników branżowych i zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół artystycznych.

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego są realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.


Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w programach dostępne są na stronach internetowych:

  • Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023 - link,
  • Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 - link.