Publikujemy apel wystosowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego przez Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

 

Lublin, 15 września 2021 r.

ZK-III.68.275.2021

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie województwa lubelskiego, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zwracam się do Państwa z apelem o przypominanie członkom społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

 

Apeluję szczególnie o utrzymywanie dystansu społecznego w miejscach publicznych, zakrywanie ust i nosa w miejscach występowania dużych skupisk ludzi, dezynfekcję rąk oraz respektowanie zasad higieny.

 

Proszę również o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.

 

Racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych może przyczynić się do spowolnienia rozwoju epidemii COVID-19.

 

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Iwona Chlebicka

  Apel - plik PDF (290KB).