Informujemy, że zgodnie z harmonogramem w dniu 22 października 2021 roku (piątek), na monitorowanym placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rossoszu w godzinach 8:00 - 14:00 będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

 

 

Czym jest PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Rossosz mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

Jakie odpady będą przyjmowane?

Rodzaje odpadów, jakie można dostarczyć, zapisane zostały w Regulaminie PSZOK na rok 2021 - plik PDF (67KB).

Kto może oddać odpady?

Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Rossosz.

Informacje dodatkowe:

  • Osoba oddająca odpady ma obowiązek dokonania ich rozładunku i umieszczenia w kontenerach.
  • Prosimy o nie przywożenie odpadów w godzinach innych niż 8:00 - 14:00.