Publikujmy pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie planowanych badań kontrolnych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
dr Dominik Rozkrut

 

Warszawa, 29 paidziernika 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za współpracę oraz propagowanie najważniejszego badania prowadzonego przez statystykę publiczna jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane dane będą służyć do opracowania strategii rozwojowych kraju, pozwolą też lepiej zrozumieć strukturę, potrzeby i kondycję społeczeństwa.

 

Uprzejmie informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadzi badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 878 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m. in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r. poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

 

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym ludności i Mieszkań w 2021 r.

 

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetowa spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfa operatora).

 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Głównego Urzędu Statystycznego poprzez zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 

Jestem przekonany, że nasze wspólne działania, przyczynia się do podniesienia jakości wyników badań Narodowego Spisu Powszechnego 2021, a tym samym podniesienia jakości statystyki publicznej.

 

Jednocześnie zachęcam do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje o konferencjach on-line dostępne na stronie spis.gov.pl

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

dr Dominik Rozkrut

 

Pismo - plik PDF (73KB).