Informujemy, że podczas XX Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Przewodniczący zarządził przerwę w obradach.

Wznowienie obrad nastąpi 4 stycznia 2022 roku o godz. 8:00.