Przypominamy, że 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek przekazania informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o źródłach ciepła, klasie użytkowanych kotłów oraz rodzaju wykorzystywanych paliw.

 

Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia do dnia 31 czerwca 2022 roku deklaracji dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej przez stronę internetową - link lub w Urzędzie Gminy Rossosz w pokoju nr 9, tel. 83 378 45 57, wewn. 7.

 

Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - link.

 

Dokumenty powiązane:

Deklaracja budynki mieszkalne - plik PDF (98KB),
Deklaracja budynki niemieszkalne - plik PDF (94KB),
Instrukcja składania deklaracji CEEB - plik PDF (2,06MB),
Ulotka - plik PDF (2.5MB),
Film promocyjny - link.