grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

W związku z wykryciem na terenie województwa lubelskiego pierwszego przypadku wścieklizny u lisa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie oraz zaleceniu wykonywania takich szczepień również u kotów.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w tym wścieklizny, posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do niezwłocznego  powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego punktu medycyny weterynaryjnej czy też wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

 

Dodatkowo należy pamiętać, że podczas prowadzenia przez Inspekcję Weterynaryjną kontroli w gospodarstwach, sprawdzane będzie spełnienie obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Za brak takiego szczepienia prawo dopuszcza nałożenie mandatu karnego.

 

Więcej informacji na temat tej najgroźniejszej wirusowej choroby odzwierzęcej można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii - link.