Na podstawie informacji otrzymanej od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Komunalnik” Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2022 r. zawiadamiamy, że zgodnie z obowiązującym prawem (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

odpady selektywnie zebrane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obejmują również zużytą odzież i tekstylia.

 

W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o dostarczanie zużytej, suchej odzieży i materiałów tekstylnych z gospodarstw domowych pochodzących z terenu gminy Rossosz do PSZOK. 

 

W przypadku wystawiania wyżej wymienionego odpadu z inną frakcją, wg harmonogramu odbioru, firma P.W. Komunalnik Sp. z o.o. nie będzie go odbierała.