Przypominamy, że 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek przekazania informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o źródłach ciepła, klasie użytkowanych kotłów oraz rodzaju wykorzystywanych paliw.

 

 

Do dnia 31 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia wyżej wspomnianej deklaracji.

 

Według zestawienia na dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Gminie Rossosz - stan na dzień 11 maja 2022 roku, na 920 wszystkich punktów adresowych w 343 z nich odnotowano złożenie co najmniej 1 deklaracji (37%).

 

O wprowadzeniu tego obowiązku informowaliśmy w artykule z dnia 29 czerwca 2021 roku - link.