Przypominamy, że 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek przekazania informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o źródłach ciepła, klasie użytkowanych kotłów oraz rodzaju wykorzystywanych paliw.

 

 

Do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia wyżej wspomnianej deklaracji. Obowiązek zgłoszenia dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, ale także firm. Deklarację można złożyć  w formie elektronicznej (przez internet) lub w Urzędzie Gminy Rossosz.

 

Według zestawienia na dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Gminie Rossosz - stan na dzień 16 czerwca 2022 roku, na 926 wszystkich punktów adresowych w 434 z nich odnotowano złożenie co najmniej 1 deklaracji (46%).

 

Dokumenty powiązane:

Deklaracja budynki mieszkalne - plik PDF (241KB)
Deklaracja budynki niemieszkalne - plik PDF (266KB)

 

O wprowadzeniu tego obowiązku informowaliśmy w artykule z dnia 29 czerwca 2021 roku - link.