Gmina Rossosz kolejny raz otrzymała dofinansowanie na dwa projekty złożone w konkursie II pilotażowej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Oba projekty zakładają działania w zakresie infrastruktury drogowej. 

 

Projekt nr 1:  Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Rossosz

 

Projekt obejmuje: 

  1. Modernizację dróg gminnych znajdujących się w bardzo złym stanie technicznym powodującym zagrożenia w ruchu drogowym oraz ryzyka uszkodzenia pojazdów. Modernizacja dróg przełoży się na poprawę poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększy komfort życia mieszkańców, znacznie ułatwi dojazd rolnikom do pól uprawnych oraz spowoduje skrócenie czasu przejazdu danym odcinkiem, oraz
  2. Zakup ciągnika z przyczepą oraz sprzętu do wykonywania prac komunalnych na drogach oraz chodnikach gminnych,
  3. Instalację oświetlenia drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych, zawłaszcza dla pieszych.

 

  • Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 2023-12-31
  • Przewidywana wartość Inwestycji - 4 800 000 zł

 

Projekt nr 2:  Modernizacja drogi powiatowej nr 1102L w miejscowości Kożanówka

 

Projekt zakłada wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1102L w miejscowości Kożanówka na odcinku o długości 4 400 metrów, w kierunku do granicy Gminy Wisznice.

 

  • Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 2024-12-31
  • Przewidywana wartość Inwestycji - 4 900 000 zł