grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ROSSOSZ

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), Wójt Gminy Rossosz przedstawił Radzie Gminy Rossosz Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Rossosz pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.
 

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rossosz, odbędzie się 28 czerwca 2022 r. o godz. 10:00. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy Rossosz do godz. 15:30.
 

Zapraszamy do udziału w debacie.

 

Link do Raportu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej - klik.
Wzór zgłoszenia udziału w debacie - plik PDF (23KB), plik DOCX (14KB).