Informujemy, że od 1 do 16 września 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

 

Celem wyżej wymienionych działań jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów. Tegoroczna edycja daje szansę na skorzystanie ze stypendium uczniom szkół podstawowych - klasy VII i VIII, liceów ogólnokształcących, szkół policealnych, techników branżowych oraz szkół artystycznych.

 

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego są realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.


Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w programach dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - link.