Jak wcześniej informowaliśmy Gmina Rossosz przystąpiła do rządowego projektu sprzedaży mieszkańcom węgla na preferencyjnych warunkach. Trwają czynności organizacyjne związane z podpisaniem umów na zakup i dystrybucję węgla. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od podmiotu wprowadzającego węgiel do sprzedaży o terminie dostawy węgla i dostępnym asortymencie.

 

Zgodnie z ustawą węgiel dostarczony przez spółki rządowe mieszkańcy będą mogli kupić za cenę nie wyższą niż 2000 zł za tonę. Limit na gospodarstwo domowe to 1,5 tony do 31.12.2022 r. i 1,5 tony na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236):

  • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Rossosz,
  • osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
  • osoba która, nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł w ilościach określonych ustawą.

 

Gmina będzie mogła rozpocząć sprzedaż węgla dopiero po dostarczeniu go do wyznaczonego składu z punktu dystrybucyjnego spółki państwowej.

 

Od 8 listopada w Urzędzie Gminy Rossosz można złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego w kwocie 2000 zł za tonę. Wnioski dostępne są w formie papierowej w Urzędzie Gminy oraz do pobrania poniżej.

 

Wnioski należy składać osobiście w urzędzie lub elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

O terminie składania wniosku na rok 2023 (drugi zakup) będziemy informować w przyszłości.

 

Dokumenty powiązane: