Informujemy, że do dnia 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego - główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną - pompy ciepła

i źródło to zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku lub po tym dniu, jeżeli jest to nowo uruchomione źródło.


W przypadku gdy w gospodarstwie domowym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji fotowoltaicznej dodatek elektryczny nie przysługuje.
Wszelkie informacje odnośnie dodatku można uzyskać pod nr telefonu 83 378 44 33 lub bezpośrednio w siedzibie GOPS.

Wnioski są dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu - link oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rossoszu, ul.Batalionów Chłopskich 49.