Wójt Gminy Rossosz  informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Rossosz”

 

 

Gmina Rossosz będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Program obejmuje odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.  

 

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do miejsca wyznaczonego  przez gminę. Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Rossosz. Wnioski należy składać do 20 lutego 2023 roku. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków z uzyskanej dotacji.

 

Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Rossosz otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, pod numerem tel. (83) 378 45 57 wew. 7 lub na stronie internetowej - link:

 

Dokumenty powiązane: