Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie XXIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 

Celem konkursu jest między innymi: 

 

  • promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i miastach do 20 tysięcy mieszkańców oraz innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich,
  • zmniejszanie ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy,
  • promowanie działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu,
  • propagowanie przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innym programów pomocowych.

 

Dla laureatów przewidziane są nagrody. Więcej informacji na temat konkursu zamieszono na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - link.