W związku z nadejściem okresu zimowego i pojawiającymi się opadami śniegu przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu, błota oraz oblodzeń z chodników przyległych do Państwa nieruchomości.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na chodnikach i drogach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą za odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji odpowiada jej właściciel.