Zamieszczamy obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku podające do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

 

Publikujmy pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie planowanych badań kontrolnych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Wójt Gminy Rossosz zaprasza na obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem w dniu 22 października 2021 roku (piątek), na monitorowanym placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rossoszu w godzinach 8:00 - 14:00 będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie.

 

 

Informujemy, że rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku.

 

Informujemy, że od 1 do 22 września 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2021-2023".

 

Wójt Gminy Rossosz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego uczniom na rok szkolny 2021/2022. Druki są dostępne w Urzędzie Gminy Rossosz oraz na stronie internetowej Urzędu.Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 września 2021 r.

 

W związku z dobiegającym do końca na terenie Gminy Rossosz Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 apelujemy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy mieszkańców, którzy do tej pory jeszcze się nie spisali samodzielnie, telefonicznie lub przez rachmistrza. 

Jednocześnie informujemy, że nie ujęcie w spisie ma wpływ na wysokość przyznawanych Gminie subwencji, kwotę funduszu sołeckiego oraz wielkość pozyskanych dotacji unijnych.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 14 - 16 września 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Ponadto w dniach 25 -29 października 2021 r.* planowane jest przeprowadzenie dodatkowej akcji szczepień.