Informujemy, że z dniem 30 czerwca br. upłynął termin wnoszenia opłat za odbiorów odpadów komunalnych za II kwartał 2021 roku. Jednocześnie przypominamy osobom, które zalegają z płatnościami z tego tytułu, że brak terminowej wpłaty skutkować może m. in.:

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Główny Urząd Statystyczny informuje, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który się rozpoczął 1 kwietnia br., przez cały miesiąc kwiecień będzie realizowany wyłącznie w formie zdalnej - czyli, by spełnić obowiązek spisowy należy skorzystać internetowej aplikacji spisowej lub zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99.

grafika komputerowa przedstawiająca wzór logotypu kół gospodyń wiejskich

Informujemy, że do dnia 18 kwietnia br. przedłużono termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Informujemy, że do dnia 9 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Rossosz będą przyjmowane oświadczenia w sprawie dochodów osób ubiegających się o przedłużenie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach zaprasza osoby zainteresowane na rolnicze szkolenie online pod nazwą „Wybrane pakiety rolno-środowiskowo-klimatyczne”.

Szkolenie w formie webinarium odbędzie się dnia 8 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00.

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest podstawowym badaniem, dzięki któremu pozyskiwane są dane z zakresu statystyki ludności i informację stanie i strukturze ludności według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie i na określonym terytorium.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach zaprasza osoby zainteresowane na rolnicze szkolenie online, poświęcone zasadom przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2021 roku oraz aplikacji e-wniosek.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach organizują kurs chemizacyjny dla rolników, który odbędzie się 11 lutego 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu. Początek szkolenia o godz. 9:00.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu bezpieczni bez azbestu

Informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.