grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego br. - link.

grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Zamieszczamy zawiadomienie Starosty Bialskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzeniu modernizacji gruntów i budynków Gminy Rossosz.

 

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Zamieszczamy dwa dokumenty z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

• Informacja Wojewody Lubelskiego o wchodzącym w życie 28 grudnia br. rozporządzeniu Rady Ministrów wskazującym ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii - plik PDF (180KB),

• Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia br. dotyczące ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego - plik PDF (88KB).

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą radosnym czasem,
pełnym życzliwości i wzajemnego zrozumienia, spędzonym bez zmartwień, trosk i codziennego pośpiechu.

A Nowy Rok 2021 niech obfituje w zdrowie, optymizm i pomyślność, a także siły niezbędne
do realizacji własnych marzeń i planów.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Szukamy nowego domu dla młodego, przyjaźnie nastawionego do ludzi pieska, który został znaleziony w miejscowości Kożanówka, gmina Rossosz. By uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy Rossosz pod numerem telefonu 83 378 45 57.

Sprawa jest na tyle pilna, że jeśli w ciągu kilku dni nie uda się znaleźć nowego domu, zostanie on przekazany do schroniska dla zwierząt.

grafika komuperowa przedstawiająca logo czerwona litera l  czarny napis lubelskie pod nim czerwony napis smakuj życie

Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia: na najładniejszą ozdobę piernikową oraz na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy. W obu konkursach przewidziano po 30 nagród dla najpiękniejszych i najciekawszych prac.

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że Powszechny Spis Rolny 2020 kończy się 30 listopada br. To już ostatni moment żeby spełnić obowiązek, który wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz.12:00 w budynku świetlicy w Bordziłówce odbyła się XII Sesja Rady Gminy Rossosz. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony porządek obrad - link, oraz podjęte uchwały wraz z imiennym wykazem głosowań - link.

 

 

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie „Wyszukiwanka językowa”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej i ma między innym na celu rozwijanie spostrzegawczości u dzieci. Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie internetowej Urzędu

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informujemy, że w dniu 28 października 2020 r. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka powierzył do dnia 4 listopada 2020 r. Urzędowi Gminy Wisznice wykonywanie określonej części zadań Urzędu Gminy Rossosz w zakresie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, których wykonywanie wymaga certyfikacji aplikacji ŹRÓDŁO, w tym: