grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informujemy, że w dniu 21 października 2020 r. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka powierzył do dnia 25 października 2020 r. Urzędowi Gminy Wisznice wykonywanie określonej części zadań Urzędu Gminy Rossosz w zakresie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, których wykonywanie wymaga certyfikacji aplikacji ŹRÓDŁO, w tym:

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej podjęła decyzję o objęciu pracowników Urzędu Gminy kwarantanną. Z tego powodu do dnia 23 października 2020 r. Urząd pozostanie nieczynny.

 

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Urząd Gminy Rossosz jest nieczynny do odwołania w związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 jednego z pracowników UG Rossosz. O ewentualnej dacie otwarcia Urzędu zadecyduje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej.

O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Informacja skierowana do Rolników z gminy Rossosz.

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020 roku odbywa się Powszechny Spis Rolny 2020, który nakłada na Rolników obowiązek przekazania danych do Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie prowadzonej działalności rolniczej.

grafika komputerowa przedstawiająca logo centrum doradztwa rolniczego w brwinowie

W imieniu organizatorów zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu zasad prawidłowej segregacji odpadów do udziału w bezpłatnym szkoleniu internetowym organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Przypominamy, że 30 września br. (środa) mija termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które jeszcze nie dokonały tego obowiązku, proszone są o jak najszybsze uregulowanie należności.

 

grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że w najbliższych dniach na terenie Gminy Rossosz odbędą się zebrania sołeckie. Głównym tematem spotkań będą propozycje i pomysły mieszkańców dotyczące rozdysponowania funduszu sołeckiego.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem,

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18 - 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Poniżej w punktach publikujemy najważniejsze informacje na temat planowanej akcji: