Fundacja Smaki Kultury zaprasza do udziału w Grze miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach Programu „Ojcostwo-Przygoda życia” 2023 r., która odbędzie się w Lublinie na terenie Starego Miasta w dniu 18 czerwca 2023.

 

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), Wójt Gminy Rossosz przedstawił Radzie Gminy Rossosz Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2022.

 

 

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje XIV edycję Konkursu „Piękne, bo Bialskie”. Konkurs obejmuje dwie kategorie: Gospodarz Roku i Najpiękniejszy Ogród Roku. Celem konkursu jest promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje rolników i gospodarzy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rossosz - Jan Marciniewicz informuje, że z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Gminy Rossosz w 2019 r. W związku z tym rozpoczynamy procedura naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027.

 

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie publikujemy plakat informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o następującej treści:

Wójt Gminy Rossosz zaprasza na spotkanie informacyjne związane z Programem „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu w dniu 28 kwietnia 2023 roku (piątek) o godzinie 13:00.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie na Regionalne Święto Polskiej Wsi, które zaplanowano na dzień 4 czerwca 2023 roku.

 

 

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030 oraz projektu Listy projektów realizujących cele strategiczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030 przeprowadzane są konsultacje społeczne, których liderem jest Gmina Łomazy.

 

 

Pogody w sercu i miłości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech te święta będą dla nas wszystkich
źródłem nadziei na spokojniejsze i pomyślniejsze czasy.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białej Podlaskiej oraz Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapraszają na szkolenie „Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2023 r - warunkowość i ekoschematy”.