grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Informujemy, że do dnia 9 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Rossosz będą przyjmowane oświadczenia w sprawie dochodów osób ubiegających się o przedłużenie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach zaprasza osoby zainteresowane na rolnicze szkolenie online pod nazwą „Wybrane pakiety rolno-środowiskowo-klimatyczne”.

Szkolenie w formie webinarium odbędzie się dnia 8 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach zaprasza osoby zainteresowane na rolnicze szkolenie online, poświęcone zasadom przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2021 roku oraz aplikacji e-wniosek.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach organizują kurs chemizacyjny dla rolników, który odbędzie się 11 lutego 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu. Początek szkolenia o godz. 9:00.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu bezpieczni bez azbestu

Informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego br. - link.

grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Zamieszczamy zawiadomienie Starosty Bialskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzeniu modernizacji gruntów i budynków Gminy Rossosz.

 

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Zamieszczamy dwa dokumenty z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

• Informacja Wojewody Lubelskiego o wchodzącym w życie 28 grudnia br. rozporządzeniu Rady Ministrów wskazującym ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii - plik PDF (180KB),

• Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia br. dotyczące ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego - plik PDF (88KB).

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą radosnym czasem,
pełnym życzliwości i wzajemnego zrozumienia, spędzonym bez zmartwień, trosk i codziennego pośpiechu.

A Nowy Rok 2021 niech obfituje w zdrowie, optymizm i pomyślność, a także siły niezbędne
do realizacji własnych marzeń i planów.