grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Informacja skierowana do Rolników z gminy Rossosz.

Przypominamy, że od 1 września do 30 listopada 2020 roku odbywa się Powszechny Spis Rolny 2020, który nakłada na Rolników obowiązek przekazania danych do Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie prowadzonej działalności rolniczej.

grafika komputerowa przedstawiająca logo centrum doradztwa rolniczego w brwinowie

W imieniu organizatorów zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu zasad prawidłowej segregacji odpadów do udziału w bezpłatnym szkoleniu internetowym organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Przypominamy, że 30 września br. (środa) mija termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które jeszcze nie dokonały tego obowiązku, proszone są o jak najszybsze uregulowanie należności.

 

grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że w najbliższych dniach na terenie Gminy Rossosz odbędą się zebrania sołeckie. Głównym tematem spotkań będą propozycje i pomysły mieszkańców dotyczące rozdysponowania funduszu sołeckiego.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem,

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18 - 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Poniżej w punktach publikujemy najważniejsze informacje na temat planowanej akcji:

grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18 - 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Poniżej w punktach publikujemy najważniejsze informacje na temat planowanej akcji:

grafika komputerowa herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia miasta Biała Podlaska strefą żółtą Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk przypomina o obowiązujących na terenie powiatu grodzkiego Biała Podlaska obostrzeniach i ograniczeniach:

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 10 sierpnia r. dotycząca rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356) - plik PDF (146KB).