grafika komputerowa przedstawiająca flagę polski na tle nieba z napisem wybory prezydenckie 2020

W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się koronawirusa apelujemy do wszystkich wyborców o odpowiedzialne zachowanie podczas niedzielnego głosowania w lokalach wyborczych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do obowiązujących ograniczeń.

Przypominamy, że każda osoba, która chcę osobiście oddać głos w lokalu wyborczym, jest bezwzględnie zobowiązana do:

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu bezpieczni bez azbestu

Przypominamy, że do 3 lipca 2020 r. osoby fizyczne mogą zgłaszać chęć usunięcia azbestu z pokryć dachowych czy też odpadów zawierających azbest zgromadzonych na swojej posesji. Główne założenia projektu, w tym wskazówki jak należy przygotować własne zgłoszenie, zostały opisane

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Przypominany, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2019. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznegoWójt Gminy Rossosz (Gminny Komisarz Spisowy) ogłasza nabór kandydatów na terenowego rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - link.

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Informujemy, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie przeprowadzany Powszechny Spis Rolny - informacja według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.  

 

Spis rolny jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat, którego celem jest zgromadzenie i aktualizacja danych

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. - plik PDF (153KB).

 

 

 

 

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

W dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz.13:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu odbędzie się X Sesja Rady Gminy Rossosz, na której m. in. będzie przeprowadzona debata nad raportem o stanie Gminy Rossosz za rok 2019.

 

grafika komputerowa przedstawiająca flagę polski na tle nieba z napisem wybory prezydenckie 2020

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - link do Biuletynu Informacji Publicznej - klik.

 

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. - plik PDF (145KB).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - plik PDF (426KB).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - plik PDF

...

grafika komputerowa przedstawiająca flagę polski na tle nieba z napisem wybory prezydenckie 2020

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020, które zostały zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku, informujemy że według obowiązującego prawa każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.