grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18 - 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Poniżej w punktach publikujemy najważniejsze informacje na temat planowanej akcji:

grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18 - 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Poniżej w punktach publikujemy najważniejsze informacje na temat planowanej akcji:

grafika komputerowa herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia miasta Biała Podlaska strefą żółtą Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk przypomina o obowiązujących na terenie powiatu grodzkiego Biała Podlaska obostrzeniach i ograniczeniach:

 

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 10 sierpnia r. dotycząca rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356) - plik PDF (146KB).

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Urząd Gminy Rossosz informuje, że w terminach podanych w poniżej planowany jest odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, worków po nawozach i typu big-bag.

Odpady odbierane będą wyłącznie od rolników, którzy w listopadzie 2019 r. złożyli wniosek o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonW ramach Populacyjnego Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, firma LUX MED z Gdyni organizuje badania mammograficzne dla mieszkanek Polski.

Badanie wykonywane jest w mobilnej pracowni mammograficznej przy wykorzystaniu techniki obrazowania cyfrowego. Skorzystać z niego mogą ubezpieczone Panie w wieku 50 - 69 lat (roczniki 1951 - 1970),

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lipca 2020 r. dotycząca rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1292) - plik PDF (161KB).

 

grafika komputerowa herb gminy rossosz

Gmina Rossosz otrzyma samochód strażacki wywalczony wspólnymi siłami.

W imieniu władz Gminy Rossosz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za czynny udział w Wyborach Prezydenckich. Dzięki Państwa obywatelskiej postawie osiągnęliśmy ogromny sukces. Możemy się poszczycić frekwencja wyborczą na poziomie 81,24 proc., a frekwencja brana pod uwagę w ,,Bitwie o wozy”, liczona zgodnie z wytycznymi MSWiA, wyniosła 80,96 proc.

grafika komputerowa przedstawiająca logo konkursu polska smakuje

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje otwarty konkurs fotograficzny pod hasłem „Polska smakuje”, którego celem jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.