grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Przypominamy osobom zainteresowanym, że wnioski o usunięcie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej można złożyć tylko do końca lipca 2021 roku.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

W związku z wystąpieniem intensywnych opadów gradu na terenie Gminy Rossosz w dniu 17.07.2021 roku, informujemy, iż właściciele gospodarstw, które poniosły straty, mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2021 roku w sali narad Urzędu Gminy Rossosz w godzinach 9:00 - 11:00 pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą udzielać pomocy przy zakładaniu profilu PUE ZUS, jak również uruchomieniu bonu turystycznego i złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

grafika komputerowa przedstawiająca megafonZapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Programie Mój Prąd do uczestnictwa w praktycznych warsztatach, podczas których Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia finansowego w nowej edycji Programu Mój Prąd 3.0.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonInformujemy, że w dniu 13 lipca 2021 roku w sali narad Urzędu Gminy Rossosz w godzinach 9:00 - 11:00 pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą udzielać pomocy przy zakładaniu profilu PUE ZUS.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Wójt Gminy Rossosz informuję, że Gmina Rossosz będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach naboru do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo krajowego cemtrum aidsKrajowe Centrum ds. AIDS informuje o prowadzonych działaniach edukacyjno - informacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy, odczarowania mitów i przybliżenia faktów na temat wirusa HIV.

 

 

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ROSSOSZ

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), Wójt Gminy Rossosz przedstawił Radzie Gminy Rossosz Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2020.

 

grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że zgodnie z harmonogramem w dniu 25 czerwca 2021 roku (piątek), na monitorowanym placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rossoszu w godzinach 8:00 - 14:00 będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonW imieniu Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Lutwiniuka zapraszamy do udziału w rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. Jest to druga II edycja konkursu, mającego na celu propagowanie aktywności fizycznej, promocje miasta oraz regionu.