Drukuj

Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

Komisja została powołana na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Rossosz Nr 1/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Obowiązek ten wynika z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm).

 

Zadania:

 

Skład Komisji:

Przewodniczący: Marek Czech

Członkowie: Bożena Głowacka
                       Janusz Kosowski
                       Mateusz Majewski