Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego kwartału kalendarzowego t. j. do: 

- 31 marca,
- 30 czerwca,
- 30 września,
- 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Rossosz, jak również przelewem na rachunek bankowy:

49 8025 0007 0420 0664 2000 0020.