Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego kwartału kalendarzowego tj. do: 

- 31 marca,
- 30 czerwca,
- 30 września,
- 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Rossosz, jak również przelewem na rachunek bankowy:

84 8025 0007 0420 0710 2000 0320.