Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty - plik PDF (63KB)

Uchwała nr XII/86/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty - plik PDF (90KB) 

Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - plik PDF (2.43MB).

Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 listopada r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części tej opłaty - plik PDF (627KB).

Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym - plik PDF (1.14MB).

Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (3.68MB).

Uchwała nr XIX/100/2013 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań technicznych, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - plik PDF (130KB).