Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (1 012KB).

Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi plik PDF (527KB).

Uchwała nr XIII/76/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (2 933KB).

Uchwały nr II/16/2014 Rady Gminy Rossosz z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - link.

Uchwały nr II/15/2014 Rady Gminy Rossosz z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (308KB).

Uchwała nr XXV/134/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (522KB).

Uchwała nr XXV/133/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym - plik PDF (316KB).

Uchwała nr XXV/132/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (510KB).

Uchwała Nr XXV/131/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz 15.11.2013 r. - plik PDF (349KB).

Uchwała Nr XXII/113/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz 25.06.2013r. - plik PDF (217KB).

Uchwała Nr XIX/101/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 27.03.2013 - plik PDF (784KB).

Uchwała XIX/100/2013 w sprawie określenia wymagań technicznych, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 28.02.2013 r. - plik PDF (711KB).

Uchwała Nr XIX/99/2013 w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 28.02.2013 r. - plik PDF (755KB).

Uchwała Nr XIX/98/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.02.2013 r. - plik PDF (1 094KB).

Uchwała Nr XIX/97/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszcznia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.02.2013 r. - plik PDF (232KB).

Uchwała Nr XIX/96/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.02.2013 r. - plik PDF (249KB).