BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY ROSSOSZ

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Całkowita wartość projektu: 459 482,49 zł

Kwota dofinansowania: 269 139,00 zł

Okres realizacji projektu: 2009 -2012

Cel operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Rossosz poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Dzięki tej inwestycji wybudowano 66 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemności od 2000 litrów do 4000 litrów z tego w miejscowości Bordziłówka 10 szt., Romaszki 13 szt.,  Mokre 18 szt., Musiejówka 18 szt., Kożanówka 6 szt.