REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOŻANÓWCE GMINA ROSSOSZ

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowita wartość projektu: 49 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 30 183,00 zł

Okres realizacji projektu: 2010 -2011

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez remont świetlicy wiejskiej w Kożanówce. Poprzez realizację operacji umożliwiony został rozwój tożsamości społeczności wiejskich, integracja społeczna oraz zaspokojone zostały potrzeby kulturalne mieszkańców.

W ramach projektu wykonano remont budynku świetlicy. Operacja miała wpływ na sposób wykorzystania świetlicy. Po przeprowadzeniu remontu świetlica stała się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Odbywają się tam spotkania sołeckie, spotkania integracyjne mieszkańców oraz ogólnodostępne imprezy organizowane przez Zespół Ludowy Zielawa, który część budynku zajmuje na „Pracownię Rzemiosła i Rękodzieła Ludowego”. Realizacja projektu przyczyniła się do reaktywacji świetlicy wiejskiej, będącej w chwili obecnej miejscem spotkań nie tylko mieszkańców Kożanówki ale całej gminy.