OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROSSOSZU realizuje projekt pn.: PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE MIEJSCA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI ROSSOSZ.

 

Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Działanie 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W ramach naboru Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Całkowita wartość projektu: 54 604,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych operacji

Okres realizacji projektu: 2018 - 2019

Cel operacji: Celem operacji jest przebudowa placu przy OSP i GOK w miejscowości Rossosz co wpłynie pozytywnie na funkcjonalność i zagospodarowanie a także zwiększy atrakcyjność gminy oraz obszaru objętego LSR. Nowa nawierzchnia zawierać będzie wkomponowaną szachownicę o wymiarach 6,4 m x 6,4 m. Ponadto planowany jest  zakup dużych szachów i warcabów, które w połączeniu z szachownicą będą umożliwiały wzrost aktywności społecznej, integracji międzypokoleniowej (seniorzy uczący młode pokolenia gry w szachy oraz warcaby), ławek zwiększających komfort użytkowników, zwłaszcza tych najmłodszych oraz najstarszych, oświetlenia LED zasilanego ogniwami fotowoltaicznymi, które będzie zwiększało bezpieczeństwo osób użytkujących plac, oraz pawilonów umożliwiających organizację koncertów orkiestr, występy chórów i innych zespołów artystycznych, stoisk podczas wydarzeń społecznych i kulturalnych odbywających się na ww. placu.

 

                                                    logo województwa lubelskiego