PROMOCJA KULTURY I TURYSTYKI NA TERENIE OBSZARU TURYSTYCZNEGO DOLINA ZIELAWY

Projekt partnerski gmin: Podedwórze, Jabłoń, Sosnówka, Wisznice, Rossosz

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 7.2 Promocja kultury i turystyki

Wartość Projektu: 1 443 140 PLN

Kwota dofinansowania: 1 010 198 PLN

Okres realizacji: 2011 - 2012

Cel: wzrost atrakcyjności obszaru "Dolina Zielawy" poprzez promocję produktów kulturowych i artystycznych

Zakres projektu:

Gminy partnerskie tworzą obszar turystyczny pod nazwą „Dolina Zielawy". Gminy te słyną z uprawy ziół, stąd pomysł na zbudowanie marki pod hasłem KRAINA ZIÓŁ. Promocja obszaru została tak zaplanowana, że do każdej gminy przyporządkowane jest jedno zioło najbardziej charakterystyczne na danym obszarze:

Podedwórze - rumianek

Wisznice - mięta

Rossosz - mniszek lekarski

Sosnówka - borówka czarna

Jabłoń – dziurawiec.

Projekt stanowi pierwszy krok w budowie marki Doliny Zielawy.