CZYSTA ENERGIA W  DOLINIE ZIELAWY

Projekt partnerski gmin: Podedwórze, Jabłoń, Sosnówka, Wisznice, Rossosz

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku

Całkowita wartość projektu: 8 590 774,07 PLN

Kwota dofinansowania: 7 302 157,94 PLN

Wartość Projektu w Gminie Rossosz: 1 166 300,73 PLN

Okres realizacji projektu: 2011 - 2012

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru turystycznego Dolina Zielawy, poprzez rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Realizacja przedsięwzięcia miała na celu montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zlokalizowanych na terenie pięciu gmin
z dwóch powiatów: bialskiego i parczewskiego: Wisznice, Rossosz, Sosnówka oraz Podedwórze i Jabłoń. W gminie Rossosz zamontowano 123 szt. instalacji solarnych.