PROMOCJA NISKOEMISYJNOŚCI NA TERENIE GMIN PÓŁNOCNEJ LUBELSZCZYZNY

 

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.5  Promocja niskoemisyjności

Wartość Projektu: 5 406 421,65 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 4 402 196,46 zł

Kwota dofinansowania: 3 741 866,99 zł

Cel główny: ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny.

Najważniejsze zadania: w ramach projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne na terenie siedmiu gmin partnerskich – łącznie 3045 przestarzałych opraw oświetleniowych zostanie wymienionych na energooszczędne lampy LED, w tym:

- 612 sztuk w gminie Wisznice
- 491 sztuk w Gminie Łomazy
- 446 sztuk w gminie Jabłoń
- 469 sztuk w gminie Milanów
- 120 sztuk w gminie Rossosz
- 562 sztuki na terenie miasta Terespol
- 345 sztuk w gminie Rokitno.

Ponadto zamontowanych zostanie 15 latarni LED z wmontowanymi ogniwami fotowoltaicznymi (10 szt. w gminie Wisznice oraz 5 szt. w gminie Łomazy), a w dwóch budynkach należących do gminy Wisznice (szkoła Podstawowa w Horodyszczu oraz budynek ośrodka zdrowia i WTZ na Wygodzie) wymienione zostaną kotły centralnego ogrzewania na nowoczesne, zasilane paliwem ekologicznym (pellet).

Przewidywane produkty i rezultaty:

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 317,70 ton równoważnika CO²/rok
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 76,58 GJ/rok
3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt.
4. Liczba wspartych energooszczędnych punktów oświetleniowych – 2 045 szt.

 

mapadotacji.gov.pl