Orkiestra dęta

 

Orkiestra Dęta przy OSP Rossosz powstała dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Edwarda Biełuszko, prezesa OSP Rossosz w latach 60-tych ubiegłego wieku, wieloletniego bibliotekarza i kronikarza lokalnego życia społecznego, a przede wszystkich pasjonata muzyki. Był też jej pierwszym księgowym. Funkcję pierwszego kapelmistrza pełnił Jan Dunia - wojskowy muzyk, mieszkający w Białej Podlaskiej i jednocześnie prowadzący tam orkiestrę dętą przy Bialskich Zakładach Przemysłu Drzewnego. Mimo że kapelmistrz był człowiekiem bardzo wymagającym, to chętnych do grania nie brakowało, ponieważ bycie członkiem Orkiestry było nie lada wyróżnieniem i nobilitacją.

 

Jednoznaczne ustalenie dokładnej daty powstania Orkiestry jest trudne z powodu braku potwierdzających ten fakt dokumentów. Pierwsze zapisy księgowe są datowane na koniec lat 50-tych XX wieku, a w księgach rachunkowych, które zachowały się do dnia dzisiejszego można odczytać, że w 1960 r. Orkiestra dysponowała: 2 trąbkami używanymi, 1 trąbką B, 2 tenorami, 3 kornetami, 4 klarnetami, 2 altami, 2 barytonami, 2 basami oraz perkusją. Natomiast lista pierwszych członków Orkiestry przedstawiała się następująco: Jan Bieniuk (bas), Jan Wiczuk (trąbka), Edward Biełuszko (suzafon), Jan Biełuszko (klarnet), Jan Szczęśniak (klarnet), Zenon Głowacki (klarnet), Edward Perchuć (baryton), Józef Maliszewski (trąbka), Krzysztof Syryjczyk (klarnet), Jerzy Koprianiuk (alt), Jan Milczuk (trąbka), Zbigniew Milczuk (tenor), Eugeniusz Mojsa (trąbka), Walerian Daniłko (trąbka), Józef Steckiewicz (bęben), Kazimierz Bujnik (trąbka).

 

Próby zazwyczaj odbywały się raz w tygodniu, początkowo w starym budynku Gminnej Spółdzielni, a potem w nowym lokalu Domu Kultury. Na repertuar - oprócz obowiązkowych pozycji jak Hymn Polski, Międzynarodówka, "Gdy naród do boju" czy też pieśni wojskowych i partyzanckich - składały się również polki, kujawiaki, polonezy i marsze, np. "Polowa artyleria" czy "Parada młodych". Większość partytur z tych utworów osobiście przepisywał kapelmistrz Jan Dunia.  

 

Według zapisów odnotowanym w księgach pierwszy koncert Orkiestry miał miejsce na festiwalu muzyki w Białej Podlaskiej w 1960 r. Należy dodać, że za ten występ Orkiestrantom przyznano nagrodę w postaci instrumentu basowego. Obowiązkowy kalendarz koncertów obejmował ówczesne święta państwowe, np. 1 Maja, 22 Lipca, święta spółdzielcze, ludowe, strażackie i kombatanckie oraz wiele imprez szczebla powiatowego i gminnego. Swoimi występami Orkiestra uświetniała wiele uroczystości kościelnych. Od najważniejszych, jak święta Wielkiej Nocy z czuwaniem przy Grobie Pańskim i mszą rezurekcyjną, po odpusty parafialne czy pogrzeby osób zasłużonych dla lokalnej społeczności. Zespół często był zapraszany na koncerty do innych, niekiedy odległych miejscowości, by wzbogacić i uatrakcyjnić program tamtejszych imprez. Zdaniem najstarszych członków największym osiągnięciem tamtego okresu było zdobycie II miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w Lublinie w 1968 r.

 

Od 1974 r. po Janie Duni obowiązki kapelmistrza przejął rossoszanin Jan Szcześniak. Człowiek związany z Orkiestrą od początku jej istnienia, instruktor III kategorii, pod batutą którego Orkiestra grała do 1986 r. Zainteresował graniem i rozbudował szeregi muzyków o wielu swoich znajomych, kuzynów i wnuków. Z wielkim zaangażowaniem podchodził do funkcji kapelmistrza. Nawet osobiście zapraszał członków zespołu na próby. Rozbudował repertuar głównie o pieśni religijne i tzw. "szlagiery". Pod jego przewodnictwa Orkiestra zdobyła Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP za udział w IV Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Łosicach w 1985 r.  W latach 1988 - 89 Orkiestra była prowadzona przez jednego z członków zespołu, Jana Wiczuka. Jednak bez kapelmistrza próby i występy nie odbywały się tak często jak wcześniej, a Orkiestrę można było usłyszeć tylko podczas uroczystości kościelnych.

 

Na początku lat 90-tych, przy okazji zbliżania się 90-tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszu, jej kierownictwo podjęło usilne starania, by pozyskać nowego kapelmistrza i przywrócić działalność Orkiestry. Udało się to osiągnąć w 1996 r., kiedy tą funkcję zgodził się objąć Zygmunt Domański, kierownik ogniska muzycznego w Parczewie. Na pierwsze efekty współpracy nie trzeba było długo czekać. W 1996 r. na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Białej Podlaskiej Orkiestra zdobyła II miejsce. Podobne, pozytywne wrażenie wywarła na gościach Jubileuszu powstania OSP Rossosz, a w 1998 r. w Siematyczach zdobyła puchar XV Regionalnego Przeglądu Orkiestr OSP. Dzięki osiągniętym sukcesom oraz wsparciu sponsorów i przyjaciół Orkiestry udało się pozyskać środki na zakup nowych instrumentów. Odświeżeniu poddano repertuar i nadano nowsze, bardziej współczesne aranżacje granym utworom.

 

W 1999 r. z powodu rezygnacji Zygmunta Domańskiego prowadzenie Orkiestry powierzono Krzysztofowi Guzowi, nauczycielowi szkoły muzycznej w Radzyniu Podlaskim, który tą funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Dzięki regularnym próbom, odbywającym się w świetlicy strażackiej, następował dalszy rozwój Orkiestry. Przybywało osób chętnych do grania i nowych zaproszeń do koncertowania oraz udziału w konkurach i przeglądach. Co zaowocowało nowymi kolejnymi nagrodami i wyróżnieniami. Niektóre z nich można obejrzeć na stronie internetowej Orkiestry.

 

Przez wszystkie lata swojej działalności Orkiestra zawsze mogła liczyć na wsparcie władz, w szczególności władz gminnych w osobie wójta Kazimierza Weremkowicza. Wielkim sympatykiem i sponsorem był ks. Piotr Burczaniuk. Wspomagali ją również m.in.: Feliks Ossowski, Feliks Syrytczyk, Stanisław Parafiniuk, ks. Artur Majorka oraz wiele innych osób i instytucji, bez przychylności których historia Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej byłaby znacząco uboższa.