Sekretarz Gminy - Agnieszka Hryniewska

pokój nr 5
tel.: (83) 378 45 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 

 • zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizacja pracy Urzędu zgodnie z Regulaminem oraz innymi zarządzeniami Wójta,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku i bezpieczeństwa pracy w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw Gminy wynikających z upoważnienia Wójta,
 • opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu oraz projektów zmian w tych dokumentach, w tym projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 • koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami do organów samorządowych, Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP,powszechnym, referendum oraz zadaniami zleconymi przepisami prawa,
 • nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego, terminowego i zgodnego
 • z prawem załatwiania sprawa interesantów przez Urząd,
 • kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur administracyjnych obowiązujących w toku wykonywania zadań Urzędu,
 •   nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
 •  nadzór nad przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 •  opracowywanie i uzgadnianie projektów  uchwał  Rady,
 •  nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady i wniosków komisji,
 •  zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 •  nadzór nad udostępnieniem informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej,
 •  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 •  współpraca z sołectwami i  jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 •  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
 •  współpraca z sąsiednimi gminami i organizacjami pozarządowymi.
 •  prowadzenie spraw kadrowych  pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 •  prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników do pracy w Urzędzie stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 •  wykonywanie zadań opiekuna uczniów i studentów odbywających w Urzędzie praktyki zawodowe,
 •  wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 •  dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
 •  nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 •  wykonywanie innych zadań  na podstawie polecenia, upoważnienia lub pełnomocnictwa  Wójta.