Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Mienia Gminnego - Mateusz Majewski

tel.: (83) 378 45 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do podstawowych zadań Referatu Inwestycji, Budownictwa i Mienia Gminnego należą sprawy z zakresu:

 

 • zagospodarowania przestrzennego
 • budownictwa i inwestycji gminnych
 • dróg gminnych i drogownictwa z terenu gminy Rossosz
 • podziału i rozgraniczania nieruchomości
 • zamówień publicznych
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 • funkcjonowania i utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
 • nadzorowania miejsc pamięci narodowej
 • gospodarki nieruchomościami i zasobami lokalowymi, w tym nadzorowania stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność gminy
 • zarządzania nazwami miejscowości i ulic oraz ewidencja i numeracja budynków oraz nieruchomości
 • wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • nadzoru nad zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni
 • pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje gminne
 • ewidencji działalności gospodarczej
 • współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz Powiatowym Urzędem Pracy, szczególnie w zakresie informowania o możliwościach pozyskania środków finansowych na prowadzoną działalność
 • współdziałania z organizacjami zajmującymi promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • prowadzenia archiwum zakładowego
 • utrzymania porządku i czystości w gminie
 • gospodarki odpadami komunalnymi oraz egzekucji opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • prowadzenia postępowań z zakresu oddziaływania na środowisko naturalne, w tym inicjowania i planowania działań służących jego ochronie 
 • obsługi informatycznej Urzędu
 • prowadzenia bieżących czynności o charakterze gospodarczo - konserwatorskim