Radca Prawny

Stanowisko pracy ds. systemów teleinformatycznych
i ochrony danych osobowych

Sekretarz Gminy

Stanowiska Pracy

 Skarbnik Gminy

Referat finansowo - podatkowy

 Kierownik USC

 Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Mienia Gminnego

Referat Inwestycji, Budownictwa i Mienia Gminnego

 Jednostki organizacyjne

 

Szczegółowy schemat struktury organizacyjnej zamieszczony jest na stronie Biuletynu BIP.