Drukuj

 

Komisja Rewizyjna

 

Zadania: kontrola działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem: zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.

Przewodniczący: Iwona Zan

Członkowie: Zofia Bujnik
                       Marian Miszczuk
                       Michał Napiórkowski

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 - plik PDF (372KB)

Protokoły z posiedzeń dostępne są na stronie.

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 

Zadania: opiniowanie funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych, nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej i Orlika, organizacja dożynek gminnych, analiza proponowanych stawek podatkowych oraz projektu uchwały budżetowej. 

Przewodnicząca: Barbara Segeń

Członkowie: Anna Oniszczuk
                       Irena Makaruk
                       Urszula Tomczak
                       Andrzej Koprianiuk
                       Mieczysław Lipiński

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2017 - plik PDF (400KB).

Protokoły z posiedzeń dostępne są na stronie.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

Zadania: nadzór przebiegu inwestycji gminnych, ocena wykonania budżetu, przygotowanie przyszłych stawek podatkowych, analiza projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący: Stanisław Koprianiuk

Członkowie: Piotr Nowosielski
                       Ryszard Polubiec
                       Piotr Kalicki
                       Marian Bzowski
                

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na rok 2017 - plik PDF (293KB)

Protokoły z posiedzeń dostępne są na stronie.