Fundusz sołecki na 2017 r.

Sołectwa

 Kwota na 2017 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25.000

 • Remont dróg
 • Wyjazd integracyjny
 • Remont budynku po byłej szkole w Bordziłówce

 Kożanówka

 17.000

 • Remont dróg
 • Impreza integracyjna
 • Remont i wyposażenie budynku szkoły (zakup stołów)
 • Remont budynku OSP

 Mokre I

 18.000

 • Remont dróg
 • Wydatki bieżące na remont budynku OSP

 Mokre II

 14.000

 • Remont dróg
 • Zakup środków chwastobójczych oraz farb do pomalowania przystanku

 Musiejówka

 13.000

 • Projekt i budowa świetlicy wiejskiej

 Romaszki

 28.500

 • Zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego
 • Zakup sprzętu do siłowni oraz jej wyposażenie
 • Zakup stołu do tenisa stołowego
 • Imprezy integracyjne
 • Budowa chodnika
 • Remont dróg oraz udrożnienie rowów
 • Zakup opału do szkoły w Romaszkach

 Rossosz I

 29.000

 • Budowa chodnika na ul. Lubelskiej oraz ul. Polubickiej

 Rossosz II

 40.000

 • Zakup wyposażenia do GOK (stoliki i krzesła)
 • Elewacja na budynku OSP Rossosz
 • Zakup tablic informacyjnych
 • Remont dróg
 • Remont pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP Rossosz
 • Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)

 

Fundusz sołecki na 2016 r.

Sołectwa

 Kwota na 2016 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25.000

 • Remont dróg
 • Impreza integracyjna
 • Remont pomieszczeń budynku po byłej szkole oraz budynku gospodarczego w Bordziłówce

 Kożanówka

 17.000

 • Remont dróg

Mokre I

 18.000

 • Remont dróg
 • Remont budynku OSP oraz zakup nagłośnienia do OSP Mokre
 • Remont budynku po byłej szkole w Mokrem

 Mokre II

 14.000

 • Remont dróg
 • Pomalowanie przystanku

 Musiejówka

 13.000

 • Remont dróg
 • Impreza integracyjna

Romaszki

 28.500

 • Remont dróg
 • Bieżące wydatki
 • Dofinansowanie ogrzewania Filii Biblioteki w Romaszkach

 Rossosz I

 29.000

 • Remont dróg
 • Budowa i projektowanie chodnika na ul. Lubelskiej oraz ul. Polubickiej

 Rossosz II

 40.000

 • Remont dróg
 • Remont chodnika - ul. Batalionów Chłopskich
 • Remont chodnika - ul. Krótka
 • Impreza integracyjna
 • Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)
 • Wymiana drzwi w OSP Rossosz
 • Wydatki bieżące - oświetlenie ul. Karaczony
 • Naprawa dachu na budynku gospodarczym przy GOK

 

Fundusz sołecki na 2015 r.

 Sołectwa

 Kwota na 2015 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25.000

 • Remont dróg
 • Impreza integracyjna
 • Remont pomieszczeń budynku po byłej szkole oraz budynku gospodarczego w Bordziłówce

 Kożanówka

 16.794

 • Remont dróg

 Mokre I

 18.000

 • Remont dróg
 • Remont budynku OSP 
 • Rozgraniczenie działki i wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP

 Mokre II

 14.045

 • Remont dróg
 • Pomalowanie przystanku

 Musiejówka

 13.046

 • Remont dróg
 • Impreza integracyjna

 Romaszki

 28.436

 • Remont dróg
 • Bieżące wydatki
 • Remont boiska, utworzenie siłowni
 • Odnowienie kapliczki

 Rossosz I

 47.300

 • Remont dróg

 Rossosz II

 40.334

 • Remont dróg
 • Budowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich (projekt)
 • Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)
 • Oświetlenie ulicy Batalionów Chłopskich