Drukuj

Fundusz sołecki na 2017 r.

Sołectwa

 Kwota na 2017 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25.000

  • Remont dróg
  • Wyjazd integracyjny
  • Remont budynku po byłej szkole w Bordziłówce

 Kożanówka

 17.000

  • Remont dróg
  • Impreza integracyjna
  • Remont i wyposażenie budynku szkoły (zakup stołów)
  • Remont budynku OSP

 Mokre I

 18.000

  • Remont dróg
  • Wydatki bieżące na remont budynku OSP

 Mokre II

 14.000

  • Remont dróg
  • Zakup środków chwastobójczych oraz farb do pomalowania przystanku

 Musiejówka

 13.000

  • Projekt i budowa świetlicy wiejskiej

 Romaszki

 28.500

  • Zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego
  • Zakup sprzętu do siłowni oraz jej wyposażenie
  • Zakup stołu do tenisa stołowego
  • Imprezy integracyjne
  • Budowa chodnika
  • Remont dróg oraz udrożnienie rowów
  • Zakup opału do szkoły w Romaszkach

 Rossosz I

 29.000

  • Budowa chodnika na ul. Lubelskiej oraz ul. Polubickiej

 Rossosz II

 40.000

  • Zakup wyposażenia do GOK (stoliki i krzesła)
  • Elewacja na budynku OSP Rossosz
  • Zakup tablic informacyjnych
  • Remont dróg
  • Remont pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP Rossosz
  • Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)

 

Fundusz sołecki na 2016 r.

Sołectwa

 Kwota na 2016 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25.000

  • Remont dróg
  • Impreza integracyjna
  • Remont pomieszczeń budynku po byłej szkole oraz budynku gospodarczego w Bordziłówce

 Kożanówka

 17.000

  • Remont dróg

Mokre I

 18.000

  • Remont dróg
  • Remont budynku OSP oraz zakup nagłośnienia do OSP Mokre
  • Remont budynku po byłej szkole w Mokrem

 Mokre II

 14.000

  • Remont dróg
  • Pomalowanie przystanku

 Musiejówka

 13.000

  • Remont dróg
  • Impreza integracyjna

Romaszki

 28.500

  • Remont dróg
  • Bieżące wydatki
  • Dofinansowanie ogrzewania Filii Biblioteki w Romaszkach

 Rossosz I

 29.000

  • Remont dróg
  • Budowa i projektowanie chodnika na ul. Lubelskiej oraz ul. Polubickiej

 Rossosz II

 40.000

  • Remont dróg
  • Remont chodnika - ul. Batalionów Chłopskich
  • Remont chodnika - ul. Krótka
  • Impreza integracyjna
  • Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)
  • Wymiana drzwi w OSP Rossosz
  • Wydatki bieżące - oświetlenie ul. Karaczony
  • Naprawa dachu na budynku gospodarczym przy GOK

 

Fundusz sołecki na 2015 r.

 Sołectwa

 Kwota na 2015 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25.000

  • Remont dróg
  • Impreza integracyjna
  • Remont pomieszczeń budynku po byłej szkole oraz budynku gospodarczego w Bordziłówce

 Kożanówka

 16.794

  • Remont dróg

 Mokre I

 18.000

  • Remont dróg
  • Remont budynku OSP 
  • Rozgraniczenie działki i wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP

 Mokre II

 14.045

  • Remont dróg
  • Pomalowanie przystanku

 Musiejówka

 13.046

  • Remont dróg
  • Impreza integracyjna

 Romaszki

 28.436

  • Remont dróg
  • Bieżące wydatki
  • Remont boiska, utworzenie siłowni
  • Odnowienie kapliczki

 Rossosz I

 47.300

  • Remont dróg

 Rossosz II

 40.334

  • Remont dróg
  • Budowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich (projekt)
  • Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)
  • Oświetlenie ulicy Batalionów Chłopskich