grafika komputerowa przedstawiająca logo bialskopodlaskiej lokalnej grupy działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że pojawiła się możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w wysokości ponad 3 mln zł na realizację operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Publikujemy list Prezesa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Generalnego Komisarza Spisowego w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

grafika komputerowa przedstawiająca wzór logotypu kół gospodyń wiejskich

Miło jest nam poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich z Rossosza zostało podwójnie nagrodzone przez Komisję Konkursu wielkanocnego „Słodki Mazurek”. Konkurs został zorganizowany przez Fundację „POMAGANIE KRZEPI”, do której wpłynęło aż 180 zgłoszeń, a rywalizacja odbywała się z trzech kategoriach.

grafika komputerowa przedstawiająca logo ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych

Na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zamieszczamy informację, że rozpoczęły się zapisy w sprawie projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

grafika komputerowa przedstawiająca herb województwa lubelskiego

Zamieszczamy apel Pana Sebastiana Trojaka, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, skierowany do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników.

Apel został wystosowany w ramach kampanii edukacyjnej: „Lubelskie - wspólnie dla pszczół”, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej o roli i znaczeniu pszczół oraz zagrożeń, jakie dla pszczół może nieść

grafika komputerowa przedstawiająca logo fundacji mediatio

Na prośbę Fundacji Mediatio zamieszczamy materiał informacyjny o projekcie „Siłą jest dialog”.

grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje o występującym w dalszym ciągu zagrożeniu wysoce zjadliwą ptasią grypą u ptaków hodowlanych i dzikich.