grafika komputerowa przedstawiająca logo ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych

Na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zamieszczamy informację, że rozpoczęły się zapisy w sprawie projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

grafika komputerowa przedstawiająca herb województwa lubelskiego

Zamieszczamy apel Pana Sebastiana Trojaka, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, skierowany do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników.

Apel został wystosowany w ramach kampanii edukacyjnej: „Lubelskie - wspólnie dla pszczół”, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej o roli i znaczeniu pszczół oraz zagrożeń, jakie dla pszczół może nieść

grafika komputerowa przedstawiająca logo fundacji mediatio

Na prośbę Fundacji Mediatio zamieszczamy materiał informacyjny o projekcie „Siłą jest dialog”.

grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje o występującym w dalszym ciągu zagrożeniu wysoce zjadliwą ptasią grypą u ptaków hodowlanych i dzikich.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wynikającą z tego faktu koniecznością ograniczenia kontaktów z innymi osobami, prosimy by kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w sposób kontakt telefoniczny lub mailowy, a dopiero w wyjątkowych sytuacjach korzystać z możliwości przyjścia do Urzędu.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonMarszałek Województwa Lubelskiego informuje, że został zaktualizowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonInformujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie, woda z wodociągu Rudno jest zdatna do użycia - szczegóły w poniższym komunikacie.